Wegwerken van de bril dmv een refractieve laser


Refractieve lasers is een verzamelnaam voor de verschillende laserbehandelingen die tot doel hebben om de bril weg te werken. Afwijkingen die kunnen worden behandeld hiermee zijn bijziendheid, verziendheid en astigmatisme. De laser kan immers zowel het hoornvlies vlakker maken, zoals bij bijziendheid, of steiler, zoals bij verziendheid.

De eerste techniek die hiervoor ontworpen werd waren de erg populaire ‘krasjes’ of ‘radiaire keratectomie’. Hierbij werden verschillende krasjes gemaakt in het hoornvlies om het zo af te vlakken. Wegens te veel bijwerkingen op lange termijn is deze techniek ondertussen verlaten. Nadien kwam de PRK (= photorefractieve keratectomie) waarmee het hoornvlies kon afgevlakt worden door het verdampen van weefsel met behulp van een eximerlaser. Dit is een goede en nauwkeurige behandeling, maar genezing verloopt erg traag. Een nieuwere methode is de FEMTOLASIK (=Laser assisted in situ keratomileusis), waarbij een flapje wordt gemaakt op het hoornvlies door een femtosecond laser, waarna de behandeling met de eximerlaser onder de flap plaatsvindt. Deze behandeling is even nauwkeurig als PRK, maar de genezing is vlot en pijnloos.

De laatste nieuwe lasertechniek is SMILE (= Small Incision Lenticular Extraction). Hierbij wordt eerst een lenticule of schijfje in het intact hoornvlies voorbereid door de femtosecond laser. Deze lenticule wordt nadien door een kleine opening verwijderd. Dit alles gebeurt zonder het maken van een flap waardoor de nauwkeurigheid van de behandeling verhoogt, de stabiliteit van het hoornvlies verbetert en de kans op droge ogen verminderd.

Deze laserbehandelingen worden uitgevoerd in de Laser Vision Clinic in Drongen.

Bij patiënten die voor geen enkele lasertechniek in aanmerking komen door bijvoorbeeld een te dun hoornvlies of een te hoge bijziendheid, is er ook nog de mogelijkheid tot het implanteren van een ICL (Implantable Contact Lens). Dit is een soort contactlens die net voor de eigen ooglens geplaatst wordt. Ook dit is een snelle en pijnloze ingreep met snel herstel en is bovendien omkeerbaar.

Al deze technieken worden gepersonaliseerd door de oogarts en kunnen uitgevoerd worden vanaf de leeftijd van 18 jaar, op voorwaarde dat er geen andere oogaandoeningen aanwezig zijn en de brilcorrectie reeds meer dan een jaar stabiel is. Voor meer info kan u steeds een afspraak maken bij uw oogarts.